УНСС беше домакин на Първата национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа“

Първата национална студентска конференция на тема „2022 – икономическите предизвикателства пред Европа” проведоха Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България съвместно със Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет при Икономически университет – Варна и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов в Деня на Европа и Европейската година на младежта. Гости на събитието бяха и студенти от – Висшето училище по застраховане и финанси, Техническия университет – София, Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Строителното висше училище „Любен Каравелов“ и др.

Председателят на НПСС Даниел Парушев с откриване на конференцията поздрави присъстващите с Деня на Европа – 9 май. Той припомни, че преди 22 години е създадено Националното представителство на студентските съвети и за първи път днес икономическите университети правят нещо съвместно. „Преди една година беше подписан меморандум за сътрудничество между ръководствата на трите университета, сега Студентските съвети са единни в обща кауза – развитието на икономическите специалности в България. Защото ако искаме да имаме силна икономика и силна България в една силна Европа, със сигурност тези три висши училища трябва да бъдат единни.“

Даниел Парушев: Щастлив съм, че създаваме нещо ново, различно и полезно

Той обърна внимание, че за конференцията са подадени 60 разработки от университети от цялата страна – Тракийския университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ университетите в Русе и Велико Търново, както и всички технически университети.

Стела Хаджиева, председател на Студентски съвет към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Свищов, Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС, Даниел Парушев, председател на НПСС, проф. д-р Димитров, ректор на УНСС, Яна Гюзелева, председател на Студентски съвет към Икономическия университет Варна (от ляво надясно)

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС откри конференцията с думите:

„С гордост заставам пред вас, за да открия тази първа ваша инициатива – студентска конференция, посветена на икономическите предизвикателства пред Европа. Горд съм да съм съвременник на една изключително активна студентска общност, не само в нашия университет, но и на национално ниво и ви приветствам за избора на тема, защото турбулентният период, през който минава Европа, рефлектира най-сериозно върху вас, младите специалисти. Ректорът сподели, че не случайно 2022 г. е Европейската година на младежта.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Проф. Димитров каза още: „Радвам се, че в Деня на Европа ще говорим на езика на младите и ще чуем техните идеи за бъдещето на ЕС, въпросите, свързани с възможностите, които ЕС предоставя на младите хора в сферата на образованието, иновациите, науката и културата. Вие сте Обединена Европа и от Вас трябва да тръгват новите цели и промени“, допълни проф. Димитров.

Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна, поздрави за инициативата и в контекста на темата и разработките допълни, че „живеем в много интересно време – в дни на предизвикателства, на пандемия, на война, на прекъсване на вериги на доставки, на инфлация, неуредици на енергийни пазари и апелира студентите, които са бъдещите икономисти, да мислят, защото дневният ред от една страна и възприятията от друга, са нещо различно. Това, което мислим, не е това, което е, а това, което сме“. Проф. Станимиров допълни, че „основният въпрос, пред който се изправяме е – какъв е векторът за развитие, бил той икономически, социален или друг“.

Проф.  Евгени Станимиров: „Подхождайте прагматично и визионерски“

Проф. д-р Мариана Божинова, ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, поздрави от името на академичното ръководство участниците в Първата национална студентска научна конференция. Тя изказа адмирации за инициативата и подчерта, че темата е перманентно актуална, защото винаги Европа ще е изправена пред предизвикателства, особено икономически, но за 2022 година, темата е изключително актуална.

Проф. Марияна Божинова

Обръщайки внимание на символиката на 9 май като дата на провеждане на конференцията, проф. Божинова допълни, че трябва да устояваме европейските ценности и принципи, защото силата на Европа и на България е в обединението. „С това събитие показваме важен аспект на това обединение – с общи усилия и сътрудничество между трите университета доказваме, че споделяйки ресурси, добри практики и опит можем да постигнем синергичен ефект, запазвайки своята автономия. Още по-ценно е обединението на младите и интелигентни хора на България, защото те са бъдещето.“

Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС: „Горд и щастлив съм, че УНСС е домакин на Първата национална конференция и показваме, че трите университета могат да работят заедно като едно, за доброто и благото за студентите, които имат възможността да покажат колко е важна икономиката, не само за България, но и за Европа“. Г-н Стойков заяви, че се надява тази първа съвместна дейност да бъде продължена с други мероприятия като спортни и културни и да са добрия пример и за другите университети.

Ангел Стойков

Яна Гюзелева, председател на Студентски съвет при Икономическия университет Варнаблагодари на ректорите за подкрепата, за това че са прегърнали идеята и пожела инициативата да продължи и занапред.

Яна Гюзелева

Чест е, че сме част от организаторите на тази конференция каза Стела Хаджиева, председател на Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Свищов. „Въображението и икономиката трудно се съчетават, днес правим изключение, тук са хора, които виждат ясно икономическите проблеми на Европа и с доза въображение показват как тези проблеми могат да се решат.“

Стела Хаджиева
Откриването на конференцията

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, уточни, че като член на журито и е било изключително трудно да селектира 10-те най-добри разработки, защото от една страна са изследвани водещи икономически и социални проблеми, формиращи предизвикателствата пред Европа за 2022 г., а от друга страна – са били написани на много високо академично равнище.

Проф. д-р Цветана Стоянова

Членове на журито: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики – УНСС, проф. д.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра „Политическа икономия“ – УНСС, доц. д-р Ирена Емилова и проф. д-р Атанас Атанасов от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Свищов (от дясно наляво)

След като участниците в събитието представиха своите разработки, г-н Даниел Парушев награди с почетни плакети за принос председателите на Студентските съвети, допринесли за организацията и осъществяването на националната студентска конференция.

Членовете на експертното жури, бяха удостоени с грамоти и сертификати за участие, връчени от председателя на НПСС.

Авторите на най-откроилите се пет доклада бяха наградени от членовете на журито със сертификати, издадени от Националното представителство на студентските съвети.

Елена Таракова, студентка в УНСС, доклад на тема: „Зеленият преход в зеления маркетинг – Българския прочит“
Сузан Руфат, студентка в Великотърновски университет, доклад на тема: „Сублизингът като инструмент за излизане от тежки стопански ситуации“
Жак Семизов, студент в Икономически университет – Варна, доклад на тема: „Енергийна зависимост на ЕС и произтичащата от нея ценова криза в условията на военна и пандемична обстановка“
Елена Вълчева, студентка в Стопанска академия „Д.А. Ценов“ Свищов, доклад на тема: „Възможности за използване на железопътния транспорт за подобряване на търговските връзки в България“
Гергана Манолева и Златомир Иванов, студенти в Икономически университет – Варна, доклад на тема: „Предизвикателствата пред дигитализацията на валутите в Европа“
Участниците с журито на Първата Национална студентска научна конференция

Откриване:

Закриване:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС