Съобщение на КСБВУ относно допълнително класиране за студентски общежития на новоприетите студенти

В информационна система уеб-студент е обявено допълнителното класиране за новоприети студентите от I курс. КСБВУ взе решение да класира всички студенти участвали на него!

Настаняване в студентските общежития на новоприети студенти, участвали на допълнително класиране: Необходимо е да бъде посетен сектор „Настаняване и информационно осигуряване“, в срок от 5.09. до 16.09.2022г., където студентът ще разбере блокът и стаята, в която е настанен и ще му бъде издадена настанителната му заповед.

Във връзка с приемът на новоприети студенти в ОКС „Магистър“ в студентските общежития: КСБВУ напомня, че новоприетите магистри, които до сега не са използвали студентско общежитие на УНСС имат възможност в срок от 3 работни дни, от записването си в УНСС, да бъдат настанени в тях. За целта е необходимо да бъде посетен сектор „Настаняване и информационно осигуряване“. Новоприети студенти в ОКС „Магистър“, използвали студентско общежитие на УНСС, през обучението си в ОКС „Бакалавър“ подават документи от 19.09. до 27.09.2022г. чрез информационна система уеб-студент.

Във връзка със заповед №1670 от 24.06.2022г. на Ректора на УНСС и честването на Деня на Съединението, през следващата седмица приемното време на КСБВУ ще бъде в сряда (7 септември) от 9:00 до 14:00.

Студенти, които не са подавали документи за участие в класиране за студентски общежития за учебната 2022/2023г. – ще обявим допълнително информация за възможността да участват в класиране от 19ти септември.

При възникнали въпроси: [email protected]


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2022/2023 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС