Съобщение на КСБВУ относно допълнителния прием за общежитие за учебната 2020/21 г.

КСБВУ взе решение да настани всички подали молби при наличие на свободни места в общежитията на УНСС.

Разменни писма ще се издават до изчерпване на отпуснатите бройки от другите университети.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще се издават в ПСС‘О 23 блок ниско тяло, отдел настаняване.

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 28.09. до 02.10.2020 г. (в работните дни).


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС