Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” през учебната 2020/2021 година

КСБВУ взе решение да класира всички студенти в ОКС „магистър“.

Настанителните заповеди и на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС (блок 23А, ниско тяло).

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 28.09. до 02.10.2020 г.  (в работните дни).


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС