Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за студентско общежитие!

Всички класирани студенти могат да проверят в информационната система web-student съответния блок и стая, в който са класирани.

КСБВУ взе решение да класира:

1. Всички новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ с успех над добър 4,34 (вкл.);

2. Всички студенти от II, III и IV курс в ОКС „бакалавър“ и V курс в ОКС „магистър“ с успех над добър 4,00(вкл.).

КСБВУ и П„ССО“ водят разговори за допълнителни места в блокове управлявани от други университети на територията на Студентски град. Всички некласирани на този етап студенти, поради нисък успех, могат да очакват допълнително класиране относно тяхното настаняване в студентско общежитие до 15.09.2021г.

При възникнали въпроси:

Имейл: [email protected]


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС