След среща в МОН: Увеличават стипендиите с минимум 20%. НПСС ще участва при определянето кои общежития да бъдат ремонтирани

„С минимум 20 процента ще бъде увеличен индивидуалният размер на студентските стипендии. Заедно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Съвета на ректорите на висшите училища в България ще изготвим списък на студентските общежития с най-належаща нужда от ремонт и обновяване“.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на работна среща с представители на НПСС и членове на Съвета на ректорите, на която бяха обсъдени предстоящите увеличения в размера на индивидуалните студентски стипендии и допълнителното увеличение на средствата за саниране, ремонт и обзавеждане на общежитията.
По време на срещата председателят на НПСС Даниел Парушев изрази благодарността на цялата студентска общност за навременните мерки и изрази готовност от страна на НПСС да участва в процесите по съблюдаване и контрол при изразходване на средствата. Парушев поясни още, че националното студентско представителство усилено работи по проблемите на студентите, които засягат и условията за живот в студентските общежития.
От организацията ще продължат активния си диалог с просветното министерство и правителството, за да се търсят решения на всички студентски проблеми.
С осигурените от правителството преди седмица 100 млн. лв. ще бъдат увеличени всички студентски стипендии с най-малко 20 %. До седмица ще бъде готов списъкът на общежитията, които приоритетно ще бъдат ремонтирани. Определянето им ще стане на поредица срещи между МОН, Националното представителство на студентските съвети и Съвета на ректорите, като с приоритет ще са тези с най-голяма амортизация и с най-много студенти.

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ:
УВЕЛИЧАВАМЕ СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ С МИНИМУМ 20 %. СЪВМЕСТНО С НПСС И СЪВЕТА НА
РЕКТОРИТЕ ЩЕ…

Публикувахте от Министерство на образованието и науката в Понеделник, 17 август 2020 г.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС