Излезе класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

В А Ж Н О!

Класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. е изнесено в информационна страница “web-студент”.

Последен класиран за стипендия по т. 9.2 „по успех и доход“ е с бал 16,59.

Последен класиран за стипендия по т. 9.3 „по успех“ е с успех 5,40 .

Класираните студенти за стипендия, които притежават различна дебитна банкова карта от тази на Банка ДСК, представят сканирана разпечатка /или копие/ на лична и активна банкова сметка по електронен път на следния адрес: [email protected] , по която да бъдат превеждани стипендиите, в срок до 27 октомври 2020 г.

Стипендиите ще бъдат изплатени до 5 ноември 2020г.

  *    *     *

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС