Конкурс „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ Записване

Начало на изпращане на разработки:

четвъртък, 05 март 2020

Край на изпращане на разработки:

петък, 10 април 2020

Място:

кабинет 1009 или на сайта на Студентски съвет

Изпращане на разработки до 10 април

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС