Конкурс за икономически разработки на тема: „България в Европейския съюз: Тринадесет години по-късно“

Начало на подаване:

петък, 1 октомври 2020

Край на подаване:

събота, 10 октомври 2020

Място:

кабинет 1009 или на имейла на студентски съвет

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС