Конкурс за лого на Студентски съвет

Начало на изпращане на проекти:

понеделник, 09 март 2020

Край на изпращане на проекти:

понеделник, 30 март 2020

Място:

на сайта на Студентски съвет

Изпращане на проекти до 30 март

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС