Ректорът на УНСС, министърът на образованието и председателя на Студентския съвет откриха изцяло реновирания блок 55В на студентските общежития

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров заедно с министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и председателя на Студентския съвет откриха реновирания блок 55В от студентските общежития на университета. На официалното събитие специален гост беше председателят на Комисията по образование и наука към Народното събрание Красимир Вълчев и министър при започването на ремонта. В символичното прерязване на лентата участва зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана СтояноваДаниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети и Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет на УНСС, студенти и гости.

Доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти на УНСС откри церемонията, като представи проекта, започнал през 2020 г. с реновирането на три студентски общежития.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров приветства присъстващите с думите: „Успешният проект за обновяването на трите блока е пример за много добрата екипна работа. Преди три години ние получихме финансиране в размер на 10.5 млн. лв. за реновиране на общежитията и въпреки многото проблеми, успяхме да се справим благодарение на усилията на екипа, на правната дирекция, на управление на собствеността, на помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, на всички, които бяха в екипа. Не беше лесно. Ние сме преизпълнили това, което сме обещали, защото добавихме към първоначалния проект и нови неща – видеонаблюдение на входовете, детски стаи, читални. Всички усилия са насочени към това нашите студенти да могат да живеят и да учат в едни по-добри условия“.

Проф. д-р Димитър Димитров
Проф. д-р Галин Цоков
Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков поздрави ръководството на УНСС за успешно реализирания проект. Той наблегна на факта, че решението за реновиране на общежитията на висшите учебни заведения през 2020 г. е взето, когато Красимир Вълчев е бил министър на образованието. Отбеляза, че сега е гласувано и ново субсидиране за отпускане на 100 млн. лв. за ремонт, реконструкция и обзавеждане на студентски общежития, в рамките на периода 2024 – 2026 г.

„Съвременното качествено висше образование има различни измерения, едно от които е създаването на подходяща среда за живот. След днешния ден нашето висше образование ще се приближи с още една малка крачка към световните тенденции, а УНСС ще получи още една възможност да се равнява с най-добрите университети в Европа, защото разширява това ново, модерно пространство за студентите си, където те могат да се готвят за изпити, да напишат първите си публикации“, каза проф. Цоков.

„Поздравявам персонално проф. Димитров с това, че УНСС е сред малкото университети, успели да реализират успешно проекта за ремонтите. Факт е, че доста висши училища поради инфлация, ковид криза и други причини не успяха да ремонтират общежитията си. Поздравявам и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, защото той беше най-активният в искането на средства за студентски общежития“, каза Красимир Вълчев, бивш министър на образованието и сегашен председател на Комисията по образование в НС.

Доц. д-р Драгомир Стефанов 
Даниел Парушев 
   Илиян Чабуклийски  

„Приветствам ви с тази придобивка и съм безкрайно щастлив, че 300 студенти ще бъдат настанени в това ново съоръжение. Казвам ново съоръжение, защото това е като нов току-що построен блок. Това е инвестиция в бъдещето, инвестиция в образованието, в младите хора. Благодарности и към министъра на образованието и към господин Вълчев за новата програма, защото с нея голяма част от общежитията в България ще се обновят. Вярвам, че УНСС ще кандидатства отново, защото този най-голям университет има недостиг на места. Над 700 студенти на УНСС са разпределени в общежития на други университети“, каза Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети.

Илиян Чабуклийски, председателят на Студентския съвет към УНСС, също поздрави както ръководството на УНСС, така и изпълнителите на ремонта – фирма „Строител“ ЕООД. „Тези много добри условия за живот ще мотивират нашите студенти да учат повече, да постигат по-високи оценки. Надявам се програмата да продължи и през следващите години, за да бъдат реновирани още блокове, защото УНСС традиционно запълва своите места и традиционно имаме студенти, настанени в други общежития.“

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС