Студентският съвет при УНСС отново обедини студенти около традиционната Екоинициатива „Да изчистим Студентски град“

На 24 юни се проведе традиционната екоинициатива под наслов – „Да изчистим Студентски град“, организирана от Студентски съвет при УНСС, съвместно с Националното представителство на Студентските съвети в Република България.

В почистването взеха участие г-н Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентски съвет в република България, г-н Ангел Стойков – председател на Алумни клуб към Студентски съвет при УНСС, доц. д-р Драгомир Стефанов – главен секретар на УНСС по социално-битовите условия на учащите се и чуждестранни студенти, членове на студентски съвет и жители на гр. София. Впечатление направи тяхната ентусиазираност и активното участие в почистването на най-замърсените места в Студентски град.

Екоинициативата се е превърнала в традиционно събитие за Студентския съвет при УНСС. От 2011г. се организират ежегодно кампании за облагородяване и почистване обединяват студенти около каузата Студентски град да се превърне в едно по-добро място за живот. Целта е да насърчи студентите към по-отговорно отношение към опазването на околната среда.

Студентите почистиха междублоковите пространства около блоковете на общежитията на УНСС, както и видно замърсени зелени площи, площадки и алеи в района. Благодарение на всички включили се бяха събрани над 150 чувала с отпадъци.

Председателят на Студентски съвет  при УНСС, Илиян Чабуклийски, заяви пред колегите: „Целта на подобни Екоинициативи е да направим Студентски град едно по-добро и привлекателно място за нашите колеги. Радвам се, че днес виждам толкова ентусиазирани млади хора, които почистват най-замърсените места – вие давате добър пример и се надявам той да достигне до все повече хора, защото от нас зависи да живеем в чиста околна среда“.

Следващото издание на Екоинициативата ще бъде на 16 септември 2023г., където заедно с Националното представителство на студентски съвети в Република България ще се включим в кампанията на BTV Media group „Да изчистим България заедно“.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС