Министър-председателят на Република България откри двадесетото издание на Младежки икономически форум

На 14 ноемрви, в аула „Максима“, бе открито двадесетото юбилейно издание на Младежки икономически форум (МИФ) 2023, организирано от Студентски съвет при УНСС и Националното представителство на студентските съвети. Темата на тазгодишното издание на форума е „България в Еврозоната – перспективи и предизвикателства пред младите хора“.

В първия ден на форума гост-лектор беше министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, който е и патрон на събитието тази година.

Председателят на Студентски съвет при УНСС – г-н Илиян Чабуклийски, министър-председателят на Република България – акад. Николай Денков, ректорът на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, председателят на НПСС – г-н Даниел Парушев (от ляво надясно)

Форумът беше открит от председателя на Студентския съвет Илиян Чабуклийски: „За мен е чест да ви приветствам на Двадесетото юбилейно издание на най-мащабното студентско събитие – Младежки икономически форум 2023 г. През годините наши гост-лектори са били изявени представители на управлението, държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор. В тазгодишното издание за пръв път наш гост-лектор и патрон на форума е министър-председателят на Република България акад. Николай Денков. Чрез форума целим да акцентираме и анализираме актуалните за страната теми и въпроси, вълнуващи младото поколение. Искам да изкажа огромната си благодарност към него, че уважи събитието и се съгласи да сподели с нас възгледите си по темата „България в Еврозоната – перспективи и предизвикателства пред младите хора“. Искам да изкажа своите благодарности към НПСС и в частност на неговия председател Даниел Парушев, които приеха поканата заедно да организираме това юбилейно издание на форума“.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров отбеляза, че Младежкият икономически форум дава възможност на студентите да участват в една ползотворна дискусия.

„Темата на форума е изключително актуална и важна за развитието на страната ни и утвърждаването на България като равноправен член на Европейския съюз. Необходим е конструктивен диалог между институциите, обществеността и бизнеса по отношение на предизвикателствата и икономическите перспективи, пред които е изправена страната ни, в това число и младите хора, при въвеждане на еврото. Участието на академичните среди и студентската общност в този процес показва колко е важна ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната. Поздравления за Студентския съвет и НПСС за успешната организация на събитието“, каза проф. д-р Димитър Димитров.

„Тези 20 години от историята на Младежкия икономически форум са повод за гордост, повод за равносметка, но и повод за поставяне на нови цели. Фактът, че днес тук е именно премиерът акад. Николай Денков говори много“, каза председателят на НПСС Даниел Парушев и отбеляза доброто партньорство между НПСС и акад. Николай Денков по времето, когато той е бил министър на образованието и науката и заслугите му за увеличаване на стипендията на докторантите, както и към момента за увеличаване на стипендията на студентите. „Важно е да се обръща внимание на системата на висшето образование, затова цялата студентска общност трябва да е горда, че човек от академичните среди, от системата на висшето образование е начело на държавата“, подчерта Даниел Парушев.

Министър-председателят акад. Николай Денков благодари на Студентския съвет на УНСС и НПСС за поканата да участва във форума и се обърна към проф. д-р Димитър Димитров: „Господин Ректор, тук съм за трети или четвърти път и винаги на форуми, които са представителни и изпълват със съдържание желанието ни да обменяме мнения“.

В хода на лекцията си акад. Николай Денков се спря на три аспекта на въпроса: защо искаме да приемем еврото; защо това е един от приоритетите на правителството, поставен много високо; защо въпреки съпротивата и ударите от различни страни, управляващите смятат, че това е важно. Той очерта първо фискалните аспекти, това, че бизнесът днес в България губи директно от това, че трябва да обменя валута, когато извършва международна търговия и когато търси инвеститори от чужбина и те повдигат въпроса защо трябва да инвестират в страна, където не се работи с евро.

„Вторият аспект е свързан с това доколко ние участваме във вземането на решения, които са важни за България. От една страна, с наличието на валутния борд ние имаме стабилността на българския лев спрямо еврото и това определено е предимство, но от друга страна, ние губим възможността да участваме в решения, свързани с това какви ще бъдат действията на Централната банка, които пряко имат отношение към нас, т.е. ние сме едни наблюдатели на процес, вместо да участваме пряко във вземането на решенията. Затова навсякъде, където е възможно правителството си е поставило като приоритет да бъде напълно интегрирано в европейските структури, за да участва там, където се вземат решения и където се обменя информация“, изтъкна акад. Николай Денков и допълни: „И третият слой от аргументи, който е доста по-абстрактен, но мисля, че може би е най-важният от всички е, че ние действително трябва да решим какви искаме да бъдем. Защото Шенген и еврозоната, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са организации, които, от една страна, задават стандарти как трябва да се управлява държава, но също така, това са и стандарти, които се базират на определени ценности и ние трябва да решим искаме ли да живеем в свят, който уважава и развива тези ценности или искаме да се плъзнем в друга посока“.

В рамките на събитието, председателят на Студентски съвет връчи почетни плакети, от името на Студентски съвет при УНСС и Националното представителство на Студентските съвети, на акад. Николай Денков и на проф. Димитър Димитров, в знак на благодарност и значим принос в утвърждаването и развитието на МИФ.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров награди акад. Николай Денков с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“. Отличието се връчва на акад. Николай Денков за доказани заслуги в областта на висшето образование и за подкрепата, която оказва на Университета за национално и световно стопанство. По повод 20-ото юбилейно издание на Младежкия икономически форум, за утвърждаване доброто име и авторитета на Университета за национално и световно стопанство, ректорът връчи поздравителен адрес и награди Студентския съвет при УНСС с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“.

Ректорът подари на Даниел Парушев юбилейната книга „100 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2020“.

На събитието присъстваха цялото ректорско ръководство на УНСС, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС и председател на Синдикалната организация ВОН-КНСБ, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти на УНСС и председател на Студентския съвет (2003-2005), когато е проведен първият Младежки икономически форум, Ангел Стойков, президент на Алумни клуба към Студентски съвет при УНСС, преподаватели от различни катедри, студенти, докторанти и служители.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС