Новоизбраният Студентски сенат се срещна с Ректорското ръководство

Студентският сенат, за мандат 2023-2025г., се срещна с Ректорското ръководство, в лицето на проф. проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. д-р Матилда Александрова, заместник-ректор по учебната дейност, доц. Росен Кирилов, заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност, доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и проф. д.и.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор на УНСС.

По време на срещата, Ректорският съвет и Студентският сенат обсъдиха актуалната обстановка в УНСС, политиките, които Студентския съвет следва да води през мандата, както и бъдещата съвместна работа на ръководството и съвета.

Председателят на Студентския съвет – г-н Илиян Чабуклийски представи членовете на студентския сенат и ресорите, в които ще работят: „Вярвам, че през този мандат Студентският съвет ще работи гладко и безпроблемно с ръководството на университета. Благодарим Ви за подкрепата и партньорството!“

Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, се обърна към студентския сенат: „Поздравявам ви за направения избор и новосформирания екип на Студентския съвет. Пред вас стои не леката задача да надградите постигнатото до този момент като от страна на ректорското ръководство ще имате пълната подкрепа за това.“

През настоящия мандат членовете на студентския сенат ще бъдат разпределени като представители на студентски сенат по ресори към ректорското ръководство. Като Илиян Чабуклийски и Калоян Стефанов ще бъдат представители към проф. д-р Димитър Димитров, Тони Стоянова ще бъде  представител към проф. д.и.н. Кирил Стойчев, Александър Чанков  – проф. д-р Цветана Стоянова, Максим Садинов – проф. д-р Матилда Александрова, Габриела Методиева – доц. д-р Михаил Мусов и Даниел Желязков – доц. д-р Росен Кирилов и Грета Попова – г-жа Десислава Паунска.

Илиян Чабуклийски – председател на Студентски съвет, Даниел Желязков, член на Студентския сенат, Габриела Методиева, член на Студентския сенат, Тони Стоянова, член на Студентския сенат, Александър Чанков, член на Студентския сенат, Максим Садинов, член на Студентския сенат, Грета Попова, ПР на Срудентски съвет (от ляво надясно)
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС