Студентският съвет, Ръководството на УНСС и П„ССО“ обсъдиха високите цени на електроенергията в общежитията

Проведе се среща между Студентския съвет, ръководството на УНСС и ръководството на П„ССО“ относно високите цени на електроенергията в студентските общежития. Събитието се състоя в Голяма конферентна зала, онлайн в MS Teams и на живо във Фейсбук страниците на организациите, където студентите имаха шанс да се включат и да зададат своите въпроси. Целта на срещата беше да се повдигне темата пред по-широка аудитория, за да се изясни естеството на проблема и всички да бъдат информирани.

В разговора се включиха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти и г-н Пламен Пенев, заместник-изпълнителен директор на П „ССО“.

Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет, Пламен Пенев, Ангел Стойков, проф. Стоянова и доц. Стефанов (от ляво надясно)

„Днешната среща се радва на сериозен интерес, защото темата е актуална и имаше различни дискусии и запитвания относно сметките за ток от предходния месец. Преди няколко дни беше организирана среща с Националното представителство на студентските съвети и представители от различни университети с Министерство на енергетиката и министъра на образованието и науката, където беше повдигнат въпроса с високите сметки за ток, които заплащат студентите. Над 4500 наши колеги живеят в общежития и са засегнати от случващото се“, коментира Ангел Стойков. Той добави, че ситуацията е много деликатна и се замислят компенсации за месеците декември и януари от Министерството на енергетиката, които да бъдат изплатени до края на февруари. „Проблемът за студентите идва от това, че сме небитови потребители и едно от исканията ни е общежитията да бъдат с битов ток“, допълни той (на снимката долу).

„Самият проблем възникна през последните 3 месеца и той се появи от факта, че университетите, болниците, детските градини и църквите се възприемат като небитови потребители. И докато за битовите абонати, цената е фиксирана, то както в нашия университет, така и в общежитията, се наблюдава драстична промяна в цените на електроенергията. Аз съм си направила труда да ви представя в какво неблагоприятно положение се намира и нашият университет, въпреки неприсъственото обучение и съм направила сравнение между цените, които университетът е плащал през 2020 г. и съответно през 2021 г.“, сподели проф. Стоянова. Тя представи разликата за месец октомври през 2020 година, когато университетът е заплащал 48 774 лв. за електроенергия, а в същия месец през 2021 г. сметката за ток е била 124 355 лв. Тя посочи и други подобни сравнения за драстичната разлика в сумите.

Проф. д-р Цветана Стоянова

„До месец юни тази година общежитията на УНСС имаха подписан рамков договор, по който се доставяше електричество на цена 117 лв. за мегават час. Последният месец средната цена беше над 600 лв., което е 5 пъти повече. Тоест, ако един човек, който живее на общежитие е плащал 10 лв. за ток, при същото потребление ще заплати 50 лв. Оттук идва голямата разлика. През декември не усетихте толкова силно увеличението на тока, защото разпределихме компенсацията за октомври и ноември. В нашите общежития през януари са живели 3483 души, което означава, че средната сметка за ток е около 25 лв.“, каза доц. Стефанов. Той сподели откъде се получават разминаванията в сметките. Те се получават оттам, че някои студенти плащат по-малко, а други плащат по 80-100 или дори 150 лв. От общо 12-те блока, 8 имат собствен електромер във всяка стая, но четири от блоковете нямат. В тях потреблението се разпределя поравно между живущите.

Доц. Стефанов

Г-н Пенев се включи в разясненията как се разпределя токът по етажите, стаите и общите помещения на общежитията, както и как студентите трябва да действат с бушоните в стаите и битовите повреди. Той също сподели разлика в цифри с минали години и даде определени примери от неговата практика. Г-н Пенев посъветва студентите да не се притесняват да се обръщат към управителите на общежитията по всякакви касаещи ги въпроси, защото никой с проблем не бива пренебрегнат и всеки въпрос и оплакване следва да получи гласност.

Пламен Пенев

Включиха се над 300 студенти, които през всички комуникационни канали зададоха своите въпроси към ръководството. Най-честите питания бяха относно разликата в цените между различните етажи на блоковете, защо сметките са толкова високи, въпреки пандемията и отсъствието на по-голямата част от студентите и ще има ли обезщетения за високите цени.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС