Студентският съвет се срещна с ректорското ръководство по време на обучителния си семинар

В периода от 27-ми февруари до 1-ви март в хотел „Дипломат плаза“, в гр. Луковит се проведе петнадесети обучителен семинар на Студентския съвет и втори за мандат 2021–2023 г.

В първия ден от семинара гост-лектори бяха г-н Даниел Парушев, председателят на Националното представителство на студентските съвети, и доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите.

Те разгледаха широк кръг от теми, свързани с проблемите, които стоят пред висшето образование и студентското самоуправление. Г-н Парушев, избран за нов мандат като председател на НПСС, представи мандатната си програма и най-важните акценти и политики от нея. Коментира актуалните въпроси, пред които е изправено студентското общество и изрази готовността си за продължаване на успешната работа със Студентския съвет при УНСС. Доц. Стефанов засегна теми свързани със поделение „Студентски столове и общежития“ на УНСС. Основен фокус на разговора бяха цените на сметките за електроенергия, ремонтите на общежитията и подобряването на условията за живот.

През първата част на втория ден от семинара се проведе среща-дискусия с ректорското ръководство. В нея взеха участие проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, проф. Мирослава Раковска – заместник-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова – заместник-ректор по институционалното и бизнес сътрудничество и студентски политики и доц. д-р Росен Кирилов – заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност.

Ръководство представи пред студентите плановите им политики за 2022 г. и актуалната обстановка в УНСС. Представена бе и идея за повишаване на семестриалните такси. Членовете на СС задаваха въпроси и изразяваха активни позиции по проблемите и споделяха мнението на своите колеги.  Сред основните акценти бяха обучението в университета, предвид епидемиологичната обстановка в страната, качеството на обучение, семестриалните такси, връзките на университета с бизнеса и водещи работодатели, както и подобряването на материалната база в УНСС и в студентските общежития.

Във втората част от деня бе проведена четвърта редовна сесия на Студентския съвет. На срещата  се представи отчетът на ръководството на Студентски съвет при УНСС за периода февруари 2022г. Студентите обсъдиха актуалната обстановка в УНСС. По време на сесията бе представена план-програмата и предстоящите събития на Студентския съвет. Членовете изразиха различни мнения и коментари по точките. Основна тема на дискусиите бе планираното повишаване на семестриалните такси, съобщено по-рано от ръководство на УНСС. На сесията стана ясно, че Студентският съвет ще продължи да води активни разговори с ръководството във връзка с искането за повишаване на семестриалните такси. Студентските представители не приеха предложеното увеличение.

В Дневния ред бяха включени и точки, свързани с избора на нов Секретар и попълване на места в Студентския сенат.

Прочетете повече

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС