Студентски съвет дари книги на университетската библиотека

Студентски съвет при УНСС закупи 150 броя от книгата на д-р Християн Даскалов, директор на Национален студентски дом – „Домът и университетът“. Книгата е свързана със студентското самоуправление през будния дух на студентската общност. Средствата събрани от продажбата ще бъдат използвани за реновирането на Национален студентски дом.

На 01 март 2022г. Студентският съвет дари част от закупените книги на Университетската библиотека. Директорът Петър Петров благодари за щедрия жест и сподели, че дарителството е един уникален акт, особено ако е за библиотека, защото това кореспондира с нещо висше като еманация на духа.

Г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, увери, че това няма да е последното дарение към библиотеката „Надявам се книгата да привлече вниманието на колегите-студенти, тъй като ще обогати техните знания за идеята и историята на студентското самоуправление и движение“.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС