По предложение на Студентския съвет ще бъдат намалени наемите за месец януари и февруари

Информация-наеми-общежития-Covid19

Заповед-80-от-14.01.2021-г.

Намалението за месец януари за студентите, които вече са заплатили своите наеми, ще бъде приспаднато в месец февруари!

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС