Избори за Студентски представители за мандат 2023 – 2025 г.

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при УНСС обявява избори за представители от квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС и в Общото събрание на Студентския съвет за мандат 2023 – 2025г.

Кой има право да бъде кандидат?

Членове на студентския съвет могат да бъдат редовни студенти и докторанти, които не са прекъснали или прекъсвали своето обучение поради слаб успех и средният им успех от следването е не по – нисък от „добър“ (4.00).

Как можем да кандидатстваме?

Всеки желаещ студент може да подаде електронно своята кандидатура по следния начин:

1. Попълнени заявление (което ще бъде публикувано в сайта на СС) за участие в изборите и декларация за личните данни.

2. Вашето CV

3. Снимка (която ще бъде публикувана в сайта на СС)

Изтегли документите:Как се подават кандидатурите ?

Кандидатурите могат да бъдат подавани онлайн чрез платформа, която ще откриете под публикацията или на място в кабинет 1009.

Кога е крайният срок ?

Кандидатури се приемат до 01 март 2023г. до 18 часа. Кандидатите изпращат своите документи чрез университетските си имейли с разширение „@unwe.bg”.

Кога и как ще бъдат проведени изборите?

Изборите ще бъдат проведени през периода  06 – 17 март от 10 до 19ч., присъствено в УНСС.  Вотът ще бъде осъществен посредством бюлетини, които ще бъдат с имената на кандидатите, подали своите документи в установения срок (до 1 март 2023г). Всеки студент ще може да гласува спрямо своят факултет, като може да гласува за предварително определен брой кандидати!

Очакваме вашите кандидатури!

За повече информация :

Платформа за кандидатстване

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС