Ден на кариерата УНСС

Начало:

четвъртък, 29 ноември 2018 10:00 до 16:00

Място:

Фоайе на УНСС

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС