Младежки икономически форум 2018 УНСС

Начало:

понеделник, 16 април 2018 11:00

понеделник, 16 април 2018 14:00

вторник, 17 април 2018 10:00

вторник, 17 април 2018 14:00

сряда, 18 април 2018 10:00

сряда, 18 април 2018 15:30

Място:

аула „Максима“, Голяма конферентна зала и зала „Тържествена“

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС