Конференция “Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта” Записване

Начало на подаване на разработки:

вторник, 14 март 2018

Край на подаване на разработки:

сряда, 18 април 2018

Място:

кабинет 1009 или на сайта на Студентски съвет

Подробности:

Подаване на разработки до 18 април

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС