Студентска научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“

Студентски съвет заедно с катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ проведоха конкурс за икономически разработки на тема „ Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. Конкурса беше част от шестнадесетата международна научна конференция на катедрата. Събитието бе открито от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова и възпитаник на нашия университет, зам. Министърът Моника Панайотова и доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“.

При откриването конференцията

В студентската секция участие взеха петнадесет екипа от студенти, които представиха своите разработки. Трите най- добри бяха наградени с парична награда и сертификати. Като най-добро представяне журито отличи участието на проект „Мини България“, който бе представен от Леда Вълева и Лазар Джамбазов, представители от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език. Второ място зае Александър Димитров, представител от специалност „Международни икономически отношения“ и на трето място награда получи студента по еразъм  Алесандро Бонифази.

Участниците в конференцията

Модератори на студентската секция бяха доц. д-р Светла Бонева и  Мартин Петков, секретар на Стуентски съвет при УНСС.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС