Младежки икономически форум УНСС 2020 Ден 2

ОНЛАЙН ДОСТЪП:

МИФ Ден 2 10:00 MS Teams

МИФ Ден 2 12:00 MS Teams

До началото отстават:

Начало:

сряда, 04 ноември 2020 10:00 и 12:00

Място:

Голяма конферентна зала, Малка конферентна зала и ОНЛАЙН в MS Teams

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС