История

През последните 30 години Студентският съвет при УНСС се утвърди като най-активния, ефективно работещ и авторитетен в страната. Наши инициативи и събития станаха пример и еталон за колегите ни от други висши училища.

Студентски съвет продължава успешно традицията да бъде пример в студентското самоуправление в България. Нашата организация е първата, създадена да защитава интересите на студентите в страната, още в далечната 1991 година. Шест години по-късно в Закона за висшето образование се регламентира ролята на студентските съвети във висшите училища.

От тогава Съветът е единствения законоустановен орган за защита на общите права и интереси на учащите се в УНСС. Той се състои от представители на студените и докторантите в Общото събрание на университета, като в състава му има колеги от всички специалности и професионални направления.

През последните 30 години постът председател на Студентския съвет е бил заеман от 15 различни студенти и докторанти на УНСС:

– Калин Шутилов (1991 г.)

– Иван Искров (1991 – 1992 г.) – бивш управител на БНБ;

– Георги Петров (1992) – бивш изпълнителен директор на Райфайзен банк – България;

– Емил Зарков (1992 – 1993 г.)

– Николай Леков (1993 г.)

– Георги Ненков (1993 – 1995 г.) – кмет на Район „Студентски” (1995 – 1999 г.), Общински съветник в СОС и Председател на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма (1999 – 2003 г.);

– Константин Арабаджиев (1995 – 1998 г.) – кмет на Район „Студентски” (1999 – 2003 г.)

– Стоян Трайков (1998 – 2000 г.)

– Тодор Гунчев (04.04.2000 – 07.11.2003 г.)

– Драгомир Стефанов (07.11.2003 – 08.02.2005 г.) – Главен асистент доктор в катедра “Недвижима собственост”, инвестиционен консултант.

– Мартин Стефанов (08.02.2005 – 17.02.2009 г.)

– Калоян Димитров (17.02.2009 – 13.02.2013 г.)

– Антоан Шотаров (13.02.2013 – 15.02.2015 г.)

– Денис Димитров (15.02.2015 – 15.02.2017 г.)

– Кристиян Маджуров (15.02.2017г. – 12.02.2019 г.)

– Ангел Стойков (12.02.2019 г. – до днес)

За мен е чест и привилегия да съм председател на една от най-старите и активни студентски организации в страната. Призовавам ви никога да не забравяте, че сте неразделна част от този университет, че той функционира именно заради нас – студентите. Бъдете горди с успехите си и не се предавайте пред трудностите. Борете се за правата си, но и не забравяйте задълженията си.

С уважение,

Ангел Стойков

Председател на Студентски съвет при УНСС


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС