Избори за Студентски представители за мандат 2021 – 2023г.

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при УНСС обявява избори за представители от квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС и в Общото събрание на Студентския съвет за мандат 2021 – 2023г.

Кой има право да бъде кандидат?

Членове на студентския съвет могат да бъдат редовни студенти и докторанти, които не са прекъснали или прекъсвали своето обучение поради слаб успех и средният им успех от следването е не по – нисък от „добър“ (4.00).

Как можем да кандидатстваме?

Всеки желаещ студент може да подаде електронно своята кандидатура на имейл : sc@unwe.bg по следния начин:

1. Попълнени заявление (което ще бъде публикувано в сайта на СС) за участие в изборите и декларация за личните данни.

2. Мотивационно писмо до 2 страници (което ще бъде публикувано в сайта на СС)

3. Вашето CV

4. Снимка (която ще бъде публикувана в сайта на СС)

Изтегли документите:Кога е крайният срок ?

Кандидатури се приемат до 07 май 2021г. до 18 часа на посочения имейл : sc@unwe.bg. Кандидатите изпращат своите документи чрез университетските си имейли с разширение „@unwe.bg”.

Кога и как ще бъдат проведени изборите?

Изборите ще бъдат проведени през периода  11 – 15 май от 11 до 19ч., присъствено във фоайето на УНСС.  Вотът ще бъде осъществен посредством бюлетини, които ще бъдат с имената на кандидатите, подали своите документи в установения срок (до 7 май 2021г). Всеки студент ще може да гласува спрямо своето направление и поднаправление, като може да гласува за неопределен брой кандидати!

Очакваме вашите кандидатури!

За повече информация :

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС