Икономика и бизнес

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в направление „Икономика и бизнес“, могат да гласуват студенти от следните специалности/ напр./ поднапр.:

Бакалавър

1.Икономика и бизнес

2.Аграрен бизнес

3.Бизнес икономика

4.Екоикономика

5.Творчески индустрии и бизнес

6.Индустриален бизнес

7.Предприемачество

8.Мениджмънт на недвижимата собственост

Магистър

1.Агробизнес и управление на територията

2.Бизнес икономика

3.Бизнес с недвижими имоти

4.Екоикономика и бизнес

5.Мениджмънт на недвижимата собственост

6.Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

7.Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“

8.Предприемачество със специализация  „Бизнес предприемачество“

9.Бизнес лидерство.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Икономика и бизнес“, мандат 2021-2023г. – 5 представители.

Кандидати:

1.Даяна Георгиева – Специалност: Икономика и бизнес Курс: 2

2.Десислава Златанова – Специалност: Предприемачество Курс: 4

3.Ивайло Симеонов – Специалност: Предприемачество Курс: 4

4.Илиян Чабуклийски – Специалност: Бизнес икономика Курс: Магистър

5.Лилия Иванова – Специалност: Икономика и бизнес Курс: 2

6.Силвана Трифонова – Специалност: Предприемачество Курс: 3

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Кандидати недопуснати до участие:

Габриела Кунчева – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Гергана Андреева – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Йоана Димитрова – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Мария Драганова – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Полина Маджурова – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Стоил Бончев – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Тодор Шейтанов – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС