Обществени комуникации и информационни науки

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в направление „Обществени комуникации и информационни науки“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.Обществени  комуникации и информационни науки(Медия икономика);

2.Обществени комуникации и информационни науки(Медии и журналистика);

3.Медии и журналистика;

4.Медия икономика.

Магистър

1.Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Общ. комун. и инф. науки“, мандат 2021-2023г. – 1 представител.

Кандидати:

1.Антонина Лозанова – Специалност: Медии и журналистика Курс: 2

2.Виктория Спасова – Специалност: Медии и журналистика Курс: 1

3.Джулиана Бутракова – Специалност: Медии и журналистика Курс: 2

4.Михаела Григорова – Специалност: Медия и икономика Курс: 1

5.Неделина Пенчева – Специалност: Медии и журналистика Курс: 1

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС