Международни отношения,Политология,Социология,антропология и наука за културата

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС , за студентски представители в поднаправление „Международни отношения“, поднаправление „Политология“ и направление „Социология, антропология и наука за културата“ могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.ПН „Международни отношения“;

2.ПН „Политология“;

3.Европеистика;

4.Европейска политика и икономика

5.Международни отношения;

6.ПН „Социология, антропология и наука за културата“;

Магистър

1.Международни отношения: „Управление на конфликти“;

2.Международни отношения:“Международна публична администрация“;

3.Национална сигурност;

4.Политика и бизнес;

5.Международен бизнес;

6.Дигитален маркетинг;

7.Теория и практика на валутната търговия – FOREX;

8.Управление на международни проекти;

9.Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ ;

10.Бизнес  психология и социология.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление „Международни отношения“, поднаправление „Политология“ и направление „Социология, антропология и наука за културата“, мандат 2021-2023г. – 5 представители.

Кандидати:

1.Александър Кьосев – Специалност: Международни отношения Курс: 4

2.Веселин Ташев – Специалност: Международни отношения Курс: 4

3.Михаела Динчева – Специалност: Международни отношения Курс: 1

4.Николина Стратиева – Специалност: Политология Курс: 3

5.Никол Андонова – Специалност: Международни отношения Курс: 2

6.Симона Димитрова – Специалност: Международни отношения Курс: 4

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС