Икономика и бизнес

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 5 човека.

1.Илиян Мирославов Чабуклийски

2.Десислава Михаилова Златанова

3.Ивайло Миленов Симеонов

4.Силвана Даниелова Трифонова

5.Лилия Иванова Иванова


6.Даяна Дилянова Георгиева

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС