Икономика с чуждоезиково обучение

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 5 човека.

1.Теодора Пламенова Янкова

2.Никола Мирославов Петров

3.Динко Георгиев Стоянов

4.Симона Георгиева Мутафчийска

5.Ивайло Димитров Димитров


6.Михаелла Пламенова Едрева

7.Живко Стайков Стайков

8.Габриела Методиева Методиева

9.Рафет Седатов Исмаилов

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС