Секретариат

Секретар на Студентски съвет при УНСС

Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес икономика“
Телефон: +359 885 007 800
Кабинет: 1009
Администратор на Студентски съвет при УНСС

Богомил Тодоров

Богомил Тодоров

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес информатика“
Кабинет: 1009
Връзки с обществеността (PR)

Анета Христова

Анета Христова

Степен: Магистър
Специалност „Връзки с обществеността“
Кабинет: 1009

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС