Бизнес факултет


Ива Митова – Не се допуска до участие на основание чл. 41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС