Общоикономически факултет – Резултати

Резултати от Общото събрание на Общоикономически факултет за избор на студентски представители за членове на Общото събрание на УНСС и Студентския съвет. Предварително определените 6 места са попълнени, както следва:

1.Дисислав Георгиев – 83 гласа

2.Зорница Дамова – 75 гласа

3.Теодора Игнатова – 71 гласа

4.Георги Андреев – 61 гласа

5.Пламен Петков – 59 гласа

6.Златомира Користилова – 57 гласа


7.Христо Батаклиев – 36 гласа

8.Памела Трифонова – 29 гласа

9.Никола Василев – 20 гласа

10.Елинор Георгиева – 12 гласа

11.Елица Карамитева – 11 гласа

12.Дейвид Давидов – 3 гласа

*Кандидатите са подредени по броя на получените гласове в низходящ ред.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС