Докторанти – Резултати

Резултати от Общото събрание на Докторанти за избор на студентски представители за членове на Общото събрание на УНСС и Студентския съвет. Предварително определените 2 места са попълнени, както следва:

1.Илиян Чабуклийски – 17 гласа

2.Патрисия Цанкова – 16 гласа


3.Аксел Бошнаков – 0 гласа

4.Милица Бачевич – 0 гласа

5.Станислав Джинсов – 0 гласа

*Кандидатите са подредени по броя на получените гласове в низходящ ред.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС