Ръководство 2023-2025 г.

Председател на Студентски съвет при УНСС

Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Степен:Докторант
Катедра „Недвижима собственост“
Кабинет: 1010
Секретар на Студентски съвет при УНСС

Калоян Стефанов

Калоян Стефанов

Степен: Бакалавър
Специалност „Икономика с преподаване на английски език“
Кабинет: 1009
Членове на Студентски сенат

Александър Чанков

Александър Чанков

Степен: Бакалавър
Специалност „Финансов контрол“

Габриела Методиева

Габриела Методиева

Степен: Бакалавър
Специалност „Международни икономически отношения“

Даниел Желязков

Даниел Желязков

Степен: Бакалавър
Специалност „Бизнес информатика“

Максим Садинов

Максим Садинов

Степен: Бакалавър
Специалност „Финанси“

Тони Стоянова

Тони Стоянова

Степен: Бакалавър
Специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“
Президент на Алумни клуб към Студентски съвет при УНСС

Ангел Стойков

Ангел Стойков

Степен: Докторант
Катедра „Туризъм“
Кабинет: 1010
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС