Вестник на УНСС бр. 655 / Декември 2020

[flipbook pdf=“http://sc.unwe.bg/wp-content/uploads/2020/12/брой-655-compressed.pdf“ flipbook width=“100%“ flipbook height=“100% flipbook theme=“light“ flipbook cover=“http://sc.unwe.bg/wp-content/uploads/2020/12/брой-655.png“ flipbook header=“Зареждане“ flipbook title=“Вестник на УНСС бр. 655 / Декември 2020″]

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС