Администрация и управление

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в направление „Администрация и управление“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./ поднапр.:

Бакалавър

1.Администрация и управление

2.Бизнес администрация

3.Публична администрация

4.Регионално развитие

Магистър

1.Бизнес администрация

2.Бизнес администрация  със специализация „Висш мениджмънт“

3.Местно самоуправление

4.Публична администрация

5.Регионален бизнес и мениджмънт

6.Управление на миграционните процеси

7.Управленско консултиране.

Квотата на представителите на студентите в направление “Администрация и управление“, мандат 2021-2023г. – 6 представители.

Кандидати:

1.Василена Гагова – Специалност: Бизнес администрация Курс: 3

2.Гергана Коцева – Специалност: Администрация и управление Курс: 2

3.Даниела Шалдърова – Специалност: Администрация и управление Курс: 1

4.Деница Радева – Специалност: Администрация и управление Курс: 2

5.Евелина Димитрова – Специалност: Администрация и управление Курс: 1

6.Елеонор Петрова – Специалност: Администрация и управление Курс: 1

7.Иван Кавръков – Специалност: Администрация и управление Курс: 1

8.Кейвън Иванов – Специалност: Бизнес администрация Курс: 4

9.Любомира Димитрова – Специалност: Администрация и управление Курс: 2

10.Светлозара Тонева – Специалност: Администрация и управление Курс: 2

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Кандидат недопуснат до участие:

Димитър Врънгов – Не се допуска до участие на основание т.4 Б от Указанията на Председателя на Студентски съвет (документите са подадени след изтичане на крайния срок)

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС