Финанси,счетоводство и контрол

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС , за студентски представители в направление „Финанси, счетоводство и контрол“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.Финанси,счетоводство и контрол;

2.Счетоводство;

3.Финанси;

4.Финансов контрол.

Магистър

1.Международно банкиране и финансови пазари;

2.Счетоводство;

3.Счетоводство със специализация  „Счетоводство и бизнес анализ“;

4.Счетоводство със специализация „Финансова отчетност“;

5.Финанси;

6.Финансов контрол и финансово право;

7.Финансов мениджмънт;

8.Одитинг;

9.Публичен финансов мениджмънт.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Финанси,счетоводство и контрол“, мандат 2021-2023г. – 8 представители.

Кандидати:

1.Александър Чанков – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 1

2.Габриела Караосманова – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

3.Гергана Тодорова – Специалност: Финанси Курс: Магистър

4.Демет Джамбазова – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 1

5.Евгения Шарлийска – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

6.Живко Нинков – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

7.Иван Гурков – Специалност: Финанси Курс: 3

8.Йоанна Янкова – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

9.Лучия Дренчева – Специалност: Финанси Курс: 3

10.Максим Садинов – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 1

11.Мария – Антонина Йовчева – Специалност: Финанси Курс: 3

12.Милица Димитрова – Специалност: Счетоводство Курс: 4

13.Николай Танчев – Специалност: Счетоводство Курс: 4

14.Петьо Илиев – Специалност: Счетоводство Курс: 4

15.Радина Елчинова – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

16.Стела Цвяткова – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

17.Таня Танчева – Специалност: Финансов контрол Курс: 4

18.Теодора Алексиева – Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Курс: 2

19.Цветомир Кулев – Специалност: Финансов контрол Курс: 3

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Кандидат недопуснат до участие:

Мария Бояджиева – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС