Приложна информатика,комуникации и иконометрия

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в направление „Приложна информатика, комуникация и иконометрия“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.Приложна информатика, комуникации и иконометрия;

2.Бизнес информатика и комуникации;

3.Статистика и иконометрия.

Магистър

1.Бизнес информатика;

2.Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи“;

3.Анализ на данни със специализиран софтуер;

4.Големи данни и изкуствен интелект.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Приложна информатика,комуникации и иконометрия“, мандат 2021-2023г. – 3 представители.

Кандидати:

1.Александър Попов – Специалност: Приложна информатика Курс: 2

2.Грета Попова – Специалност: Приложна информатика Курс: 2

3.Даниел Желязков – Специалност: Приложна информатика Курс: 1

4.Михаил Георгиев – Специалност: Бизнес информатика Курс: 3

5.Надя Дамянова – Специалност: Приложна информатика Курс: 2

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Кандидати недопуснати до участие:

Илиан Георгиев – Не се допуска до участие на основание чл.41(2) от Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет при УНСС

Венета Агаина – Не се допуска до участие на основание т.4 Б от Указанията на Председателя на Студентски съвет (документите са подадени след изтичане на крайния срок)

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС