Право

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в направление „Право“ могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Магистър

1.Право.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Право“, мандат 2021-2023г. – 5 представители.

Кандидати:

1.Адем Чакалов – Специалност: Право Курс: 4

2.Антонина Топчиева – Специалност: Право Курс: 1

3.Благовеста Герова – Специалност: Право Курс: 1

4.Габриела Николова – Специалност: Право Курс: 1

5.Гергана Барова – Специалност: Право Курс: 2

6.Деляна Кавръкова – Специалност: Право Курс: 4

7.Деница Станчева – Специалност: Право Курс: 4

8.Мария Дикова – Специалност: Право Курс: 1

9.Мария Пейчинова – Специалност: Право Курс: 1

10.Момчил Стойков – Специалност: Право Курс: 2

11.Стефка Конова – Специалност: Право Курс: 1

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Кандидат недопуснат до участие:

Мартина Кирезиева – Не се допуска до участие на основание т.4 Б от Указанията на Председателя на Студентски съвет (документите са подадени след изтичане на крайния срок)

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС