Администрация и управление

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 6 човека.

1.Светлозара Тодорова Тонева

2.Гергана Кирилова Коцева

3.Даниела Георгиева Шалдърова

4.Любомира Христова Димитрова

5.Иван Тодоров Кавръков

6.Деница Василева Радева


7.Елеонор Ивайлова Петрова

8.Кейвън Пламенов Иванов

9.Евелина Мирославова Димитрова

10.Василена Илиева Гагова

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС