Икономика, общество и човешки ресурси

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 5 човека.

1.Дисислав Георгиев Георгиев

2.Теодора Христова Игнатова

3.Никола Чабуковски

4.Симона Георгиева Георгиева

5.Хатидже Исмаил Орцева


6.Савина Цветкова Начева

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС