Икономика и инфраструктура

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 7 човека.

1.Габриела Панайотова

2.Мария Костадинова

3.Ангел Петров

4.Стефани Стефанова

5.Георги Георгиев

6.Иван Иванчев

7.Деана Петрова


8.Росина Енева

9.Анета Христова

10. Юлия Венкова Венкова

11.Илияна Нешкова

12.Ивелена Димитрова

13.Моника Стойнева

14.Павлина Сотирова

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС