Финанси,счетоводство и контрол

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 8 човека.

1.Максим Станимиров Садинов

2.Радина Христова Елчинова

3.Александър Светлинов Чанков

4.Теодора Богданова Алексиева

5.Лучия Даниелова Дренчева

6.Стела Цвяткова Цвяткова

7.Мария-Антонина Христова Йовчева

8.Живко Руменов Нинков


9.Гергана Василева Тодорова

10.Николай Емануилов Танчев

11.Таня Емануилова Танчева

12.Иван Атанасов Гурков

13.Евгения Григорова Шарлийска

14.Милица Димитрова Димитрова

15.Петьо Пламенов Илиев

16.Цветомир Николаев Кулев

17.Демет Берканова Джамбазова

18.Йоанна Вангел Янкова

19.Габриела Феимова Караосманова

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС