Международни отношения, Политология, Социология, антропология и наука за културата

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 5 човека.

1.Николина Венциславова Стратиева

2.Никол Николаева Андонова

3.Веселин Мариов Ташев

4.Симона Димитрова Димитрова

5.Александър Красимиров Кьосев


6.Михаела Венкова Динчева

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС