Право

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 5 човека.

1.Гергана Любомирова Барова

2.Деница Пенчева Станчева

3.Деляна Иванова Кавръкова

4.Стефка Красенова Конова

5.Благовеста Герова Герова


6.Адем Джумхуров Чакалов

7.Мария Дикова Дикова

8.Момчил Данаилов Стойков

9.Габриела Николаева Николова

10.Антонина Здравкова Топчиева

11.Мария Ангелова Пейчинова

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС