Докторанти

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 6 човека.

1.Ангел Тодоров Стойков

2.Мартин Диянов Петков

3.Антония Ивова Тодорова

4.Анита Бойкова Грозданова

5.Стоил Валериев Малинов

6.Артьом Анатолиевич Глущук


7.Адела Руменова Бозмарова-Петрова

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС