Членове на Студентския съвет при УНСС 2021-2023 г.

<D7EBE5EDEEE2E55FD1D15F323032312D32303233E3E32E786C7378>

Име

Специалност

Александър Светлинов Чанков

Финанси,счетоводство и контрол

Ангел Стоянов Петров

Икономика на отбраната и сигурността

Ангел Тодоров Стойков

катедра "Икономика на туризма"

Анита Бойкова Грозданова

катедра "Транспорт и енергетика"

Антония Ивова Тодорова

катедра "Частноправни науки"

Артьом Анатолиевич Глущук

катедра "Регионално развитие"

Благовеста Герова Герова

Право

Веселин Мариов Ташев

Международни отношения

Габриела Станчева Панайотова

Бизнес логистика

Георги Петков Георгиев

Маркетинг

Гергана Любомирова Барова

Право

Гергана Кирилова Коцева

Администрация и управление

Грета Бориславова Попова

ПИКИ

Даниел Живков Желязков

ПИКИ

Даниела Георгиева Шалдърова

Администрация и управление

Деана Георгиева Петрова

Маркетинг

Деляна Иванова Кавръкова

Право

Деница Василева Радева

Икономика и инфраструктура

Деница Пенчева Станчева

Право

Десислава Михаилова Златанова

Предприемачество

Джулиана Мариова Бутракова

Медии и журналистика

Динко Георгиев Стоянов

МИО

Дисислав Георгиев Георгиев

Икономика, общество и човешки ресурси

Живко Руменов Нинков

Финанси,счетоводство и контрол

Ивайло Димитров Димитров

Икономика с чуждоезиково обучение

Ивайло Миленов Симеонов

Предприемачество

Иван Николаев Иванчев

Бизнес логистика

Иван Тодоров Кавръков

Администрация и управление

Лилия Иванова Иванова

Икономика и бизнес

Лучия Даниелова Дренчева

Финанси

Любомира Христова Димитрова

Администрация и управление

Максим Станимиров Садинов

Финанси,счетоводство и контрол

Мария Петрова Костадинова

Икономика на отбраната и сигурността

Мария-Антонина Христова Йовчева

Финанси

Мартин Диянов Петков

катедра "МИО и бизнес"

Моника Росенова Николова

Икономика с преподаване на английски език

Надя Иванова Дамянова

ПИКИ

Никол Николаева Андоновa

Международни отношения

Никола Мирославов Петров

МИО

Никола Чабуковски

Застраховане и социално дело

Николина Венциславова Стратиева

Политология

Радина Христова Елчинова

Финанси,счетоводство и контрол

Светлозара Тодорова Тонева

Администрация и управление

Силвана Даниелова Трифонова

Предприемачество

Симона Георгиева Георгиева

Икономика, общество и човешки ресурси

Симона Димитрова Димитрова

Международни отношения

Симона Георгиева Мутафчийска

Икономика на туризма

Стела Цвяткова Цвяткова

Финанси,счетоводство и контрол

Стефани Димитрова Стефанова

Маркетинг

Стефка Красенова Конова

Право

Стоил Валериев Малинов

катедра "Частноправни науки"

Теодора Богданова Алексиева

Финанси,счетоводство и контрол

Теодора Христова Игнатова

Икономика, общество и човешки ресурси

Теодора Пламенова Янкова

МИО

Тони Калинова Стоянова

Икономика с преподаване на английски език

Хатидже Исмаил Орцева

Икономика, общество и човешки ресурси

Цветелина Тодорова Кръстева

Икономика с преподаване на английски изик

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС