Вестник на УНСС бр. 659 / Октомври 2021

[flipbook pdf=“http://sc.unwe.bg/wp-content/uploads/2021/10/Брой-659_compressed.pdf“ flipbook width=“100%“ flipbook height=“100% flipbook theme=“light“ flipbook cover=“http://sc.unwe.bg/wp-content/uploads/2021/10/Брой-659.png“ flipbook header=“Визуализиране“ flipbook title=“Вестник на УНСС 659 / Октомври 2021″]

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС